Quý khách vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về từng bước đặt hàng như sau:

BƯỚC 1: TÌM KIẾM VÀ CHỌN CÁC GÓI TRÊN WEBSITE

Tìm theo danh mục sản phẩm trên thanh menu (Hosting => Linux Hosting, Doanh Nghiệp => Email Doanh Nghiệp)

TÌM KIẾM VÀ CHỌN CÁC GÓI TRÊN WEBSITE
TÌM KIẾM VÀ CHỌN CÁC GÓI TRÊN WEBSITE

BƯỚC 3: CHỌN CÁC GÓI HOSTING

CHỌN CÁC GÓI HOSTING
CHỌN CÁC GÓI HOSTING

BƯỚC 4: XEM CHI TIẾT GÓI VÀ ĐĂNG KÝ THEO THÁNG/NĂM

XEM CHI TIẾT GÓI VÀ ĐĂNG KÝ THEO THÁNG/NĂM
XEM CHI TIẾT GÓI VÀ ĐĂNG KÝ THEO THÁNG/NĂM

BƯỚC 5: XEM GIỎ HÀNG

XEM GIỎ HÀNG
XEM GIỎ HÀNG

BƯỚC 6: KIỂM TRA GIỎ HÀNG (NHẬP MÃ ƯU ĐÃI NẾU CÓ)

KIỂM TRA GIỎ HÀNG (NHẬP MÃ ƯU ĐÃI NẾU CÓ)
KIỂM TRA GIỎ HÀNG (NHẬP MÃ ƯU ĐÃI NẾU CÓ)

BƯỚC 7: TIẾN HÀNH THANH TOÁN. ĐIỀN THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

TIẾN HÀNH THANH TOÁN. ĐIỀN THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
TIẾN HÀNH THANH TOÁN. ĐIỀN THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

BƯỚC 8: ĐẶT THÀNH CÔNG

ĐẶT THÀNH CÔNG
ĐẶT THÀNH CÔNG

VIDEO CÁC BƯỚC MUA HÀNG